• Przedszkole bilingwalne

  uczymy w języku niemieckim

 • Slide Background
  Slide Background
  Slide Background
  Slide Background
  Slide Background
  Slide Background
  Slide Background
  Slide Background
  Slide Background
  Slide Background

  Idea przedszkola

  „Dziecko zna sto języków“ (Loris Malaguzzi)

  Dzieci postrzegamy jako odrębne jednostki tu i teraz, które przychodzą do nas i wnoszą różne doświadczenia – z rodziny, z innych krajów, z własnego odbierania świata. W przedszkolu dajemy im miejsce i możliwości rozwoju oraz przekazywania ich indywidualnej „wiedzy o świecie”. Nasze przedszkole ma stać się dalszym „regionem wiedzy”, żeby zapewnić wszystkim dzieciom jednakowe szanse rozwoju i kształcenia.

  Nasza praca pedagogiczna docenia i wykorzystuje różnorodność kulturową, skarb znajomości języków i różne szczególne cechy rozwoju dzieci, które do nas przychodzą. Wszystkie dziewczęta i wszyscy chłopcy znajdą zajmujące pomieszczenia i materiały, które samodzielnie lub wespół z innymi można poznawać lub przeobrażać.

  Mamy i ojcowie są ważnymi partnerami, którzy wspierają nas w codziennej pracy – nie tylko w formie organizowania świąt czy imprez, ale też np. w ramach cotygodniowej godziny lektur. W tym miejscu wszystkim mamom i tatom składamy serdeczne podziękowania za pomoc.
  Żeby poprawić jakość naszej pracy zapraszamy regularnie na spotkania z rodzicami. Spotkania z rodzicami, poświęcone konkretnym tematom, rozwiną się w stałą część składową naszej współpracy.