• Przedszkole bilingwalne

  uczymy w języku niemieckim

 • Slide Background
  Slide Background
  Slide Background
  Slide Background
  Slide Background
  Slide Background
  Slide Background
  Slide Background
  Slide Background
  Slide Background

  Program nauczania

  „Nigdy nie porównuj dziecka z innym, ale zawsze z sobą samym“.

  (Johann Heinrich Pestalozzi)

  W Deutscher Kindergarten realizowany jest program oparty na założeniach „Planu edukacji i wychowania w placówkach dziennych dla dzieci w Badenii – Wirtembergii” oraz programu edukacji przedszkolnej „Nasze przedszkole”(numer dopuszczenia:DKOS-5002-03/8). Opisane tam personalne i merytoryczne wymogi oraz standardy są podstawą pracy pedagogicznej w przedszkolu.

  Na co ma wpływ przedszkole?
  Pola kształcenia i rozwoju w przedszkolu według wytycznych dla kształcenia i wychowania dla przedszkoli w Badenii-Wirtembergii są następujące:

  • ciało,
  • zmysły,
  • język,
  • myślenie,
  • uczucie i współczucie,
  • pojęcia, wartości i religia

  Jeśli przedszkole ma mieć wpływ na te pola, dorośli muszą

  • stworzyć interesujące otoczenie
  • świecić przykładem i dawać oparcie emocjonalne
  • ośmielać i dawać zaufanie
  • tworzyć społeczność – głównie z innymi dziećmi
  • umieć rozwinąć tematy poruszane przez dzieci i sprostać wyzwaniom
  • stwarzać zasady w postaci struktur i reguły, które powinny być ustalane wspólnie z dziećmi

  Młodsze dzieci mają inne potrzeby niż dzieci powyżej trzech lat. Potrzebują więcej miejsca, więcej urządzeń, inne materiały i zabawki, przede wszystkim jednak „więcej wychowawczyni”. Tzn. intensywną opiekę, żeby móc się dobrze rozwijać. Dlatego też szczególnie w grupie maluchów powinny być uwzględnione zalecenia, wypracowane przez Fundację Bertelsmanna dot. „Jakości kształcenia od zera do trzech”, żeby kształcić i opiekować się dziećmi w sposób całościowy i odpowiadający ich potrzebom. (www.bertelsmann-stiftung.de)

  W przedszkolu miejscem szczególnym jest zerówka.
  Zerówka powinna dążyć do tego, żeby każde dziecko

  • rozwijało swoją indywidualność i pewnie się z nią czuło
  • rozwijało samodzielność i ufność we własne możliwości
  • rozwijało swoje umiejętności słuchania się, opowiadania, oceniania i wyrażania swojego zdania
  • rozwijało bogate i zróżnicowane słownictwo… …i wiele więcej.

  Dokumenty do pobrania