• Przedszkole bilingwalne

  uczymy w języku niemieckim

 • Slide Background
  Slide Background
  Slide Background
  Slide Background
  Slide Background
  Slide Background
  Slide Background
  Slide Background
  Slide Background
  Slide Background

  Egzaminy wstępne do szkoły WBS

  Pion niemieckojęzyczny

  Przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu dzieci do klasy pierwszej pionu niemieckojęzycznego brane są następujące kryteria pod uwagę:

  • gotowość szkolna: fizyczno-motoryczna; umysłowa; dojrzałość socjalno-emocjonalna
  • znajomość języka niemieckiego
  • wiek
  • uczęszczanie do przedszkola WBS
  • rodzeństwo w szkole WBS
  • niemieckojęzyczne środowisko rodzin przybywających do Polski

  Decyzję w sprawie przyjęcia dziecka do klasy pierwszej podejmuje dyrekcja szkoły. Decyzja ta jest nieodwołalna.

  Rekrutacja do klasy 1 Pionu Niemieckojęzycznego na rok szkolny 2023/24 przeprowadzana będzie w dniach 01-03.02.2023.

  W dniu 11.01.2023 (środa) o godz.18.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dla rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka do klasy 1 Pionu Niemieckojęzycznego.

  Dalsze informacje na temat rekrutacji znajdą Państwo na stronie szkoły internetowej https://www.wbs.pl/pion_niemieckojezyczny-1482.html

  W razie pytań prosimy o kontakt z Sekretariatem szkoły

  *****

  Pion międzynarodowy

  Rekrutacja do klasy pierwszej oddziału międzynarodowego na rok szkolny 2023/24

  Przebieg rekrutacji:
  1. Spotkania informacyjne:

  • Info KiGa 14.09.2022
  • Info IA wt. 18.01.2023 godz.18.00 Aula
  • Info IA śr. 22.02.2023  godz. 18.00 Aula
  • Info IA pon.19.06.2023 godz.18.00

  2. Spotkania indywidualne z rodzicami i dzieckiem:
  Terminy spotkań – zapisy w sekretariacie szkoły.

  • czw. 09.03.2023 godz. 8.30 – 16.00
  • pt. 10.03.2023 godz. 8.30 – 16.00
  • dodatkowe terminy naboru kandydatów do klasy pierwszej w razie potrzeby ostatnie dni maja 2023.

  3. Lekcja zbiorowa kandydatów do klasy 1 planowana jest na:
  sobota 11.03.2023 godz. 10.00 – 11.15. Uczniowie podzieleni są na grupy.

  • część sportowa 20 min.
  • część manualna 20 min.
  • część narracyjna 10 min.

  4. Spotkanie Komisji Rekrutacyjnej:

  • 09.03.2023
  • 10.03.2023
  • 11.03.2023 godz. 11.00 – 14.00 – ustalenie listy przyjętych dzieci do klasy 1c IA, zebranie Zespołu Rekrutacyjnego, ustalenie listy rezerwowej oraz terminu dodatkowej rekrutacji.

  5. Przekazanie decyzji rodzicom/opiekunom prawnym przez sekretariat szkoły i dyrektora oddziału międzynarodowego.
  Termin: 13-14.03.2023
  6. Terminy opłat:
  Termin płatności wpisowego – 19.04.2023
  Termin płatności kaucji – 08.05.2023
  7. Spotkanie z rodzicami przyszłych pierwszoklasistów 19.06.2023
  8. Odwiedziny nowych pierwszoklasistów planowane są 20.06.2023 

  Dalsze informacje na temat rekrutacji znajdą Państwo na stronie szkoły internetowej https://www.wbs.pl/oddzial_miedzynarodowy-1484.html

  W razie pytań prosimy o kontakt z Sekretariatem szkoły