Przedszkole bilingwalne uczymy w języku niemieckim

Program nauczania

W Deutscher Kindergarten realizowany jest program oparty na założeniach „Planu edukacji i wychowania w placówkach dziennych dla dzieci w Badenii - Wirtembergii” oraz programu edukacji przedszkolnej „Nasze przedszkole”(numer...

Czytaj więcej