Program nauczania

„Nigdy nie porównuj dziecka z innym, ale zawsze z sobą samym“.

(Johann Heinrich Pestalozzi)

W Deutscher Kindergarten realizowany jest program oparty na założeniach „Planu edukacji i wychowania w placówkach dziennych dla dzieci w Badenii - Wirtembergii” oraz programu edukacji przedszkolnej „Nasze przedszkole”(numer dopuszczenia:DKOS-5002-03/8). Opisane tam personalne i merytoryczne wymogi oraz standardy są podstawą pracy pedagogicznej w przedszkolu.

Na co ma wpływ przedszkole?
Pola kształcenia i rozwoju w przedszkolu według wytycznych dla kształcenia i wychowania dla przedszkoli w Badenii-Wirtembergii są następujące:
 • ciało,
 • zmysły,
 • język,
 • myślenie,
 • uczucie i współczucie,
 • pojęcia, wartości i religia
Jeśli przedszkole ma mieć wpływ na te pola, dorośli muszą
 • stworzyć interesujące otoczenie
 • świecić przykładem i dawać oparcie emocjonalne
 • ośmielać i dawać zaufanie
 • tworzyć społeczność - głównie z innymi dziećmi
 • umieć rozwinąć tematy poruszane przez dzieci i sprostać wyzwaniom
 • stwarzać zasady w postaci struktur i reguły, które powinny być ustalane wspólnie z dziećmi

Młodsze dzieci mają inne potrzeby niż dzieci powyżej trzech lat. Potrzebują więcej miejsca, więcej urządzeń, inne materiały i zabawki, przede wszystkim jednak "więcej wychowawczyni". Tzn. intensywną opiekę, żeby móc się dobrze rozwijać. Dlatego też szczególnie w grupie maluchów powinny być uwzględnione zalecenia, wypracowane przez Fundację Bertelsmanna dot. "Jakości kształcenia od zera do trzech", żeby kształcić i opiekować się dziećmi w sposób całościowy i odpowiadający ich potrzebom. (www.bertelsmann-stiftung.de)

W przedszkolu miejscem szczególnym jest zerówka.
Zerówka powinna dążyć do tego, żeby każde dziecko
 • rozwijało swoją indywidualność i pewnie się z nią czuło
 • rozwijało samodzielność i ufność we własne możliwości
 • rozwijało swoje umiejętności słuchania się, opowiadania, oceniania i wyrażania swojego zdania
 • rozwijało bogate i zróżnicowane słownictwo... ...i wiele więcej.