Idea przedszkola

„Dziecko zna sto języków“ (Loris Malaguzzi)

Dzieci postrzegamy jako odrębne jednostki tu i teraz, które przychodzą do nas i wnoszą różne doświadczenia - z rodziny, z innych krajów, z własnego odbierania świata. W przedszkolu dajemy im miejsce i możliwości rozwoju oraz przekazywania ich indywidualnej "wiedzy o świecie". Nasze przedszkole ma stać się dalszym "regionem wiedzy", żeby zapewnić wszystkim dzieciom jednakowe szanse rozwoju i kształcenia.

Nasza praca pedagogiczna docenia i wykorzystuje różnorodność kulturową, skarb znajomości języków i różne szczególne cechy rozwoju dzieci, które do nas przychodzą. Wszystkie dziewczęta i wszyscy chłopcy znajdą zajmujące pomieszczenia i materiały, które samodzielnie lub wespół z innymi można poznawać lub przeobrażać.

Mamy i ojcowie są ważnymi partnerami, którzy wspierają nas w codziennej pracy - nie tylko w formie organizowania świąt czy imprez, ale też np. w ramach cotygodniowej godziny lektur. W tym miejscu wszystkim mamom i tatom składamy serdeczne podziękowania za pomoc.
Żeby poprawić jakość naszej pracy zapraszamy regularnie na spotkania z rodzicami. Spotkania z rodzicami, poświęcone konkretnym tematom, rozwiną się w stałą część składową naszej współpracy.