Nadchodzące wydarzenia

15.11.2018 obchodzimy:

Dzień Świętego Marcina

jest w roku kościelnym świętem św. Marcina z Tours obchodzonym 11 listopada.
Data obchodów pochodzi od złożenia w grobie biskupa Martina z Tours 11 listopada 397 r. Dzień św. Marcina charakteryzuje się licznymi zwyczajami w Europie Środkowej, w tym zwyczajowym jedzeniem gęsi, pochodem i śpiewami z okazji święta św. Marcina.


Geneza
Zwyczaje mają swoje źródła w dwóch różnych wydarzeniach:
1. Dzień św. Marcina był ostatnim dniem przed rozpoczęciem Wielkiego Postu przed Bożym Narodzeniem, w którym to dniu ludzie - podobnie jak podczas karnawału - mogli ucztować.
2. Dzień św. Marcina był końcem sezonu rolniczego - można było spróbować nowego wina, był to czas uboju bydła i koniec roku pastwiskowego.

W wigilię 11 listopada zwyczajowo odbywały się w domach lub w tawernach biesiadne uczty z jedzeniem i piciem, palono ogniska i urządzano przy nim tradycyjne zabawy jak skakanie nad ogniskiem, taniec wokół ognia, malowanie twarzy na czarno czy bieg z pochodniami ze słomy.

Ten zwyczaj był w dużej mierze spontaniczny i nieuporządkowany. Dopiero w XX wieku stało się zwyczajem ogłaszanie rozpoczęcia okresu karnawałowego podczas karnawału w Nadrenii, 11 listopada o godz. 11.11.
W celu usystematyzowania „tradycji Marcina" nawiązano do średniowiecznych legend o Świętych, aby uwidocznić ciągłość między średniowieczem a teraźniejszością.
Głównie legenda o podzieleniu się przez żołnierza Marcina z żebrakiem płaszczem stała się motywem wysiłku katechetyczno-wychowawczego.

Gęś św. Marcina
Szeroko rozpowszechnionym dziś zwyczajem jest spożywanie gęsi podczas święta św. Marcina.
Zwyczajowo je sią ją w Niemczech z czerwoną kapustą i knedlami.
Tradycją jest odczytywanie podczas jedzenia wiersza gęsi.


Pochód św. Marcina
W wielu regionach Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Luksemburgu, a także w Belgii Wschodniej, Południowym Tyrolu i Górnym Śląsku są powszechne pochody z okazji święta św. Marcina. Podczas pochodu idąc uliczkami wiosek i miasteczek dzieci niosą lampiony. Często towarzyszy im jeździec na siwku, który przedstawia świętego Marcina jako rzymskiego żołnierza w czerwonym płaszczu.
Często odgrywana jest również scenka obdarowywania żebraka płaszczem. Podczas pochodu śpiewane są pieśni, często przy akompaniamencie orkiestry dętej. Lampiony są na ogół robione podczas lekcji w szkołach podstawowych i przedszkolach.


W październiku 2017 r. Inicjatywa 73 stowarzyszeń św. Marcina złożyła wniosek do UNESCO o uznanie ich tradycji jako niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
Dzisiejsze pochody z okazji św. Marcina mają zwyczajowo charakter ponadparafialny, szkolny i katechetyczny. Odgrywanie scenki zaczerpniętej z legendy o św. Marcinie o dzieleniu się płaszczem jest jasnym przekazem dla dzieci o potrzebie pomagania innym.
Pochód kończy się dużym ogniskiem.
W dzisiejszych czasach dzieci w zachodnich Niemczech otrzymują wtedy ludziki z ciasta drożdżowego z rodzynkami, zwane: Stutenkerl (westfalski) lub Weckmann (reński).
W południowych Niemczech są to małe gęsi Marcina z ciasta biszkoptowego lub drożdżowego, rożki lub precle. W niektórych częściach Zagłębia Ruhry, Sauerland i innych części Niemiec dzieci otrzymują Martinsbrezel - precel zrobiony ze słodkiego ciasta drożdżowego, w niektórych regionach posypany cukrem.

Największe pochody św. Marcina w Niemczech z udziałem do 8 000 uczestników odbywają się w Worms-Hochheim, Kempen nad Dolnym Renem, Essen-Frintrop i Bocholt.
Zwyczaj nie ogranicza się do obszaru niemieckojęzycznego. Na przykład niemiecka społeczność organizuje pochód św. Marcina w Sztokholmie, również w Holandii istnieje ten zwyczaj.

Podczas pochodu św. Marcina lub w okolicach tego święta, praktykowane są śpiewy podczas których dzieci chodzą od domu do domu z lampionami i proszą o słodycze, wypieki, owoce i inne prezenty.

Posiłek przyjaźni z św. Marcina
Od 1973 roku stowarzyszenie branży budowlanej Nadrenia Północna-Westfalia na Dzień Świętego Marcina wydaje poczęstunek przyjaźni dla wybitnych mówców. W sumie, od momentu zorganizowania imprezy, firmy członkowskie stowarzyszenia zebrały ponad 1,5 miliona euro na cele charytatywne.


Źródło: Wikipedia